УСЛУГИ

Консултации за фермери по Мярка 114 от ПРСР

Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” вече работи! Фермерите имат право да ползват безплатно в рамките на две календарни години консултантски услуги на стойност до 1500 евро. Консултациите са разпределени в няколко групи: - управление на стопанството, - животновъдство - растениевъдство - биологично земеделие - агроекология   Одобрените по мярката фермери,... още»

Консултантски услуги за фермери

Общ преглед и оценка на стопанството – анализ на възможностите за преминаване към биологично производство Изготвяне на бизнес план на фермата – с цел кандидатстване за кредит или подобряване на управлението на фермата Изготвяне на план за преход към биологично земеделие Подготовка на стопанството за сертификация Придружаване на фермера по време на инспекцията от страна на контролния орган Технически консултации във... още»

Консултантски услуги за преработвателни...

Посещение на място, общ преглед и оценка на предприятието – анализ на възможностите за преминаване към биологична преработка. Подготовка на предприятието за сертификация – документи, процедури, рецепти и т.н. Придружаване на отговорника за производството по време на инспекцията от контролния орган. Технически консултации в процеса на производство на биологични храни за решаване на конкретни проблеми на преработката,... още»

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се