ПУБЛИКАЦИИ

20 декември, 11

Назад към публикации «

Производство на биологични зеленчуци на открито

Производство на биологични зеленчуци на открито

Излезе от печат новата ни брошура „Производство на биологични зеленчуци на открито”.

Брошурата се отпечата в рамките на проект за производство на биологични зеленчуци, финансиран частично от Католическа епархия Веденсвил, Швейцария. Консултант по време на проекта беше нашият дългогодишен партньор и основател на фондацията- Швейцарският институт по биологично земеделие, Фрик, Швейцария.

В брошурата са описани новостите в производството на биологични зеленчуци на открито. Описани са всички практически стъпки – от почвените анализи до продажбата на зеленчуците. Брошурата отразява труда на консултантите на ФБЗ Биоселена и на земеделския производител, в чието стопанство се изгради демонстрационното поле с биологични зеленчуци  на площ от 25 декара.

Проектът беше с продължителност две години и приключи в края на 2010 година  В рамките на проекта се изпълниха инвестиционни и демонстрационни дейности. В стопанството бе изградена напоителна система с капково напояване и хладилна камера за съхраняване на готовата продукция. За първи път се тества и системата за директни доставки.

На 27 страници формат А4 са представени всички резултати, използвани сортове, добиви, болести и неприятели и борбата с тях. Описали сме подробно всички използвани биологични торове и биологични препарати и резултата от тяхното приложение. Специално внимание отделихме на резултатите от директната доставка на зеленчуците до краен клиент в София.

Брошурата съдържа много снимки и илюстрации, които показват нагледно биологичното зеленчукопроизводство

Брошурата може да закупите в офисите на фондация „Биоселена” или да поръчате с наложен платеж чрез някоя от куриерските фирми.

Цена: 6 лв.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се