НОВИНИ

19 юни, 2017

Назад към новини «

Полеви тест на зелено торене с директна сеитба на царевица

Полеви тест на зелено торене с директна сеитба на царевица

Технология за безорна сеитба (No till) на царевица върху мулчиран посев от зимуващ грах и пшеница бе изпробвана на 16 юни във фермата на Иван Данчев, с. Добродан, Община Троян. Тази техника се прилага от повече от 30 години от био фермерите в САЩ, през последните 10 години интензивни опити се правят и в ЕС. Опитите в Българя се извършват в рамките на финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕК проект ОК Net Arable, в който участва и Фондация БИОСЕЛЕНА.


Парцелът за теста в с. Добродан е с площ 1,3 ха. В него има две полета: първото е тестово, а второто - контролно. Двете полета бяха засети през октомври 2016 г с грахово-пшенична смеска. Контролното поле окосено на 22 май, смеската бе изнесена от полето и дадена на млечните крави. На 12 юни на него бе направена подметка и дисковане. Двете полета бяха засети на 16 юни: тестово - със сеялка за директна сеитба, контролното- с традиционна.


След прибирането на царевицата, ще отчетем и сравним получения среден добив от класическата технология и No-till.


За да се оцени ефикасността на метода, всички обработки и основни моменти в развитието на културите биват документирани (посещение на място, водене на дневници, разходи за труд, обработки, снимки, видео). В края на периода реколтата от двете полета – опитно и контролно ще бъде проверена за разлика в добивите (септември-октомври). Освен това ще бъде направено сравнение на развитието на плевелите, както и на състава на почвата (влажност, структура) в двата парцела. Ще бъдат сравнени и анализирани разходите.


Агро ТВ подготвя репортажите от полетата. От екипа на проекта ще направим и видеоклипове с най-важните резултати от тестванията.

Вижте тук видеото от Агро ТВ за предишни тестове за борбата с плевелите в житни култури, когато бе използвана щригелна брана.


Защо правим тези демонстрации?Проблем:Традиционното отглеждане на царевицата е съпроводено с извършване на механични обработки и прилагане на хербициди. То води до уплътняване структурата на почвата, има отрицателно въздействие върху околната среда и условията за отглеждане на следващите култури.


Решение:За опазване на качеството на почвата, при отглеждането на царевица е възможно да се приложи системата No-till (минимални, нулеви обработки).

Предимствата:

  • Мулчираната култура запазва почвената влага от изпарение, подобрява капацитета й за влагозадържане, като в същото време потиска поникването на плевели;
  • Не се налага окопаване;
  • По-малкото почвени обработки способстват за по-добро здраве на почвата, по-малко уплътняване, имат положително въздействие върху следващите култури и околната среда, редуцират почвената ерозия;
  • Системното прилагането на метода води до подобрена структура и плодородие на почвата, подобрен контрол на плевелите;
  • Повишава се рентабилността на производството. Добивите са аналогични на тези,получени с методите на оран и последващи обработки.
АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се