НОВИНИ

12 юни, 2017

Назад към новини «

Заседание по новия регламент за био производство

Заседание по новия регламент за био производство

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство, който заседава на 12 юни 2017 г. в Люксембург, обсъди новия регламент за био производство.


Процесът по приемането му продължава вече 3 години, като през последната година преговорите забуксуваха. Особено критични са текстовете, касаещи отпадането на задължителната годишна инспекция на фермите (заменена от инспекция, базирана на анализа на риска), въвеждане на групова сертификация, въвеждане на пределно допустими пестицидни остатъци в био храните, въвеждане на възможност за отглеждане на зеленчуци в оранжерии без почва (върху субстрати) и т.н. Малтийското председателство положи много усилия за да предлага компромисни текстове по конфликтните теми в новия регламент, без особен успех.


Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM –EU), обединяваща производители, преработватели търговци на био продукти в Европа, настоява да се прекрати работата по новия регламент и да се подобрява стария или да се предложи нов регламент. Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, която членува в IFOAM –EU, също е на мнение, че трябва да се прекрати работата по новия регламент, защото компромисите станаха прекалено много.


Макар и да изразява загриженост по разпоредбите относно неразрешените вещества в биологичните продукти, правителството е да се продължи диалогът по регламента за биопроизводство. „България оценява усилията и е за продължаване на диалога, за да се даде още един шанс за намиране на компромис“, заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на заседанието на Съвета.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се