НОВИНИ

22 февруари, 2017

Назад към новини «

Конференция ще обсъжда предизвикателствата пред биологичното земеделие в България и Европа

Конференция ще обсъжда предизвикателствата пред биологичното земеделие в България и Европа

Международна конференция „Биологичното земеделие в България: как приказката продължава?“ ще обсъжда важни въпроси на развитието на биологичното земеделие в България на 23 февруари в Пловдив.


„През последните години биологичното производство и в Европа, и в България се развива изключително динамично. България влезе във фокуса на световните доклади за развитие на био земеделието с огромен ръст на сертифицираните площи за био земеделие – увеличение от 59% през 2015 г. ни нареди на трето място в Европа. По брой на сертифицирани пчелни семейства през 2014 страната бе първа в света, а през 2015 – трета (след Бразилия и Италия)“, споделя управителят на БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов. Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА е организатор на конференцията със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Българска Асоциация Биопродукти.


Биологичните фермери получават подпомагане по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони. Но в края на 2016 година се прокраднаха първите съобщения, че парите по Мярка 11 свършват. Сега вече е почти сигурно, че средствата са договорирани и пари за нови кандидати от 2017 г. няма. И тук идва критичният момент – какво да се прави? Отговорно и държавническо би било да се преразгледат секторите, които ще се подпомагат по Мярка 11, да се спре безполезната подкрепа, да фокусираме така помощта, че след две-три години на българската трапеза да има всички храни в био качество“.


Дали има политическа воля за това, дали секторът е готов за такива промени?


Това е една от темите, които ще бъдат обсъждани на конференцията: 23 февруари от 13,30 до 17 часа на АГРА 2017 (Международен панаир – Пловдив, зала „България“). Достъпът до конференцията е свободен, не е необходима предварителна регистрация. Лектори ще бъдат представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, на IFOAM (Международната федерация на движенията за биологично земеделие) и Българска Асоциация Биопродукти.


Ще научим и още:

  • Докъде стигнаха страните – членки в договарянето на новият регламент за биологично производство в ЕС (информация от Брюксел);
  • Как напредва разработването на Българския план за действие за развитие на биологичното производство 2016-2020;
  • Каква финансова подкрепа е получил секторът в последните години по ПРСР;
  • Какви са промените в законодателството и контрола от страна да държавата.

Ще бъде представена и европейска платформа за обмен на знания и опит при био производство на полски култури, създадена в рамките на проект OK-Net Arable, по който работи от българска страна работи и БИОСЕЛЕНА.

Информация за биологичното земеделие и за проектите на фондацията ще бъде представена на щанда й №55 в Палата 11, където са изложенията Винария и Фудтех.


В петте дни на АГРА на щанда ще бъдат предлагани фермерски храни от Балкана, произведени с подкрепата на българо-швейцарския проект “За Балкана и хората“ – сирене и кисело мляко от редки породи, биологичен мед, яйца, месо. Ще бъдат организирани дегустации и кулинарни изненади.


За проекта „За Балкана и хората“
“За Балкана и хората” е съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Проектът обединява усилията на десет партньори от България и Швейцария: пет български неправителствени организации (Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, Асоциацията на парковете в България, Българското дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие, WWF – Дунавско-Карпатска програма) и четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и Фондация SAVE), както и българското Министерство на земеделието и храните, представено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.


BSCP2

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се