НОВИНИ

09 април, 2014

Назад към новини «

Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми

Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми

Биоселена започва нов проект „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми”, който се финансира от Норвежкия финансов механизъм „Иновации за зелена индустрия”.

Продължителността на проекта е 2 години, а партньори на Биоселена в проекта са Тракийски университет – Стара Загора и Norges Vel - Норвегия.

Основната цел на проекта е да допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в България чрез използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като дървесина и соларни панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване в млечните ферми. Този проект ще стимулира използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на мляко, което ще повиши качеството на млякото, произвеждано в малки и средни млечни ферми в България.

За тази цел в 3 пилотни млечни ферми ще бъдат изградени комбинирани устройства за затопляне на водата, състоящи се от:

- Слънчеви колектори

- Устройства рециклиращи енергията, която се отделя от хладилните агрегати на хладилните вани и вакуум помпите на доилните инсталации, която се използва за затопляне на вода

- Котел на твърдо гориво за допълнително затопляне на водата в периодите от годината, когато горните два източника не успяват да затоплят достатъчно водата

Данните за консумация на вода, електрическа енергия и твърдо гориво, както и за качеството на млякото в трите пилотни ферми ще бъдат записвани и анализирани в продължение на година и половина.

Предвидени са учебни посещения в пилотните ферми на студенти, ученици и фермери. Темата за енергийната ефективност в млечните ферми, съчетана с практически примери и резултати от пилотните ферми ще бъде въведена в лекциите за студентите от Агрономическия факултет на Тракийски Университет – Стара Загора.

Ще изработим умален макет на комбинираната система за битова гореща вода, който ще бъде инсталиран на мобилна платформа и ще бъде използван за визуализация – мобилната инсталация ще бъде представяна на различни национални и регионални земеделски изложения.

От днес започва подборът на трите пилотни ферми. Условията за участие, критериите за оценка на фермите – кандидати и формуляра за кандидатстване можете да изтеглите оттук.

Срока за кандидатстване е 28 април, очакваме вашите заявки!

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се