БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Назад към био земеделие «

Биологично животновъдство

Биологично животновъдство

Общи принципи, валидни за всички биоферми.  Развъждане и селекция.

Здравето и продуктивността на животните трябва да се стимулират чрез приспособени към техните нужди системи на отглеждане, чрез подбор на породите и адекватни методи на селекция. Спазвайки екологичните норми трябва да се избират животни, адаптирани към нуждите и условията на фермата.

Генетични манипулации, трансплантация на ембриони и хормонална синхронизация на еструса са абсолютно забранени. Забранено е също използването на бици и на сперма от бици, продукт на трансплантация на ембриони.

Биофермерите трябва да използват възможно по-често естественото осеменяване.

Отглеждане

Системата на отглеждане, животновъдните сгради и възможността за движение трябва да са съобразени с особеностите на съответният животински вид.
При строителството на нови обори или големи реконструкции на вече съществуващи такива трябва да се предвиждат дворчета за разходка, за предпочитане са системите за свободно групово отглеждане пред системите за индивидуално отглеждане.

Броят на животните трябва да бъде съобразен с площта на обработваемата селскостопанска земя и с климатичните условия.

Животновъдни сгради

Леглата на всички видове животни трябва да се застилат със слама, добре да се подсушават и да бъдат добре изолирани. Единственото осветление през деня трябва да бъде слънчевата светлина.

Материалите и боите, използвани при построяването и за поддръжката на обора трябва да бъдат безвредни за животните.

Хранене на животните

Основен принцип е животните да се хранят според техните нужди !

По принцип на животните трябва да се изхранват само фуражи, произведени във фермата. Фуражите, закупени отвън трябва да служат само като допълнение на основният фураж, произведен във фермата и по възможност да идват от друга био ферма.

Забранено е прибавянето на синтетични фуражни добавки (карбамид, стимулатори на растежа,ензими, сулфонамиди и др.)

Забранено е профилактичното използване на химиотерапевтични лекарствени средства (антибиотици, хормони, кокцидиостатици, синтетични аминокиселини и др.).

Произход на животните

Основен принцип - всички новозакупени животни трябва да произлизат от сертифицирани биологични ферми.

Ветеринарна медицина

Трябва да се лекуват ранените или болни животни. Хомеопатичните лекарствени средства и методи да се използват с предимство. Противопаразитни средства и синтетични ваксини да се прилагат само със съгласието на ветеринарния лекар !

Kозметични и стопански операции, като например рязане на опашки, обезроговяване и др. трябва да бъдат ограничени до минимум. Разрешените козметични и стопански операции да бъдат извършвани само от квалифицирани специалисти.

Нормативни изисквания при производството на растения, растителни продукти и храни от растителен произход по методите на биологичното земеделие

При производството, преработката и търговията се прилагат изискванията на Регламент R (CE) 834/2007 на Съвета на Европа от 28.06.2007. и Регламент 889 от 05.09.2008 година.

Все още контролните органи предлагат и възможност за сетификация по Наредба 35 от 30 август 2001 година на МЗХ. Сертифицираните по тази наредба продукти могат да се продават само в България.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
Абонирам се